ARTICLE
 

PCT SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİM-PCT REFORMU

PCT (Patent Cooperation Treaty-Patent İşbirliği Anlaşması) kapsamında gerçekleştirilen uluslararası başvurularda 1 Ocak 2004 itibari ile köklü değişikliklere gidilmesi nedeniyle uluslararası patent başvurularındaki söz konusu "reformu" ana hatlarıyla bir kez daha sunmak istedik.

PCT sisteminde yapılan değişiklikleri ana hatlarıyla birkaç madde altında toplamak mümkün. Ancak hemen belirtmeli ki tüm ayrıntıları içeren kapsamlı bir inceleme aşağıdaki alan adı altında kayıt edilebilir formatta bulunabilir.

http://www.wipo.int/pct/reform/en/index.html

Ayrıca PCT'nin uygulamaya yönelik kurallar dizisi ise

http://www.wipo.int/pct/reform/en/index.html adresinde.

Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra PCT reformunun ana hatlarını değerlendirebiliriz. Bilineceği üzere PCT/RO/101 talep formu doldurulurken yönlendirme yapılan tüm yerel bölgesel ofislerin ismen zikredilmesi bir zorunluluktur. 1 Ocak 2004 itibari ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ise söz konusu zorunluluğu ortadan kaldırıyor. RO/101 talep formu mevcut haliyle tüm olası ülke ve bölgelerdeki tüm olası patent ve faydalı model başvuru yönlendirmelerini içerecek şekilde düzenlendi. Bu durumun tek istisnası ise Almanya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Japonya ve Rusya; zira bu ülkelerde geçerli kanun hükümleri yerel rüçhana sahip bir uluslararası başvurunun aynı ülkeye PCT yoluyla yönlendirme yapılması durumunda orijinal rüçhan başvurusunun etkisini yitireceği hükmünü içeriyor. Ancak Japonya talep formunda Japon yönlendirmesi yapılmamasını sağlayan bir seçenek sunulması için WIPO'ya (World Intellectual Property Organization-Dünya Fikri Haklar Teşkilatı) talepte bulunmamış durumda. Hemen hatırlatalım bu değişiklik 01.01.2004 tarihinden sonra dosyalanan başvurular için geçerli [Rule 4.9(a)(i)]. Özetlemek gerekirse bu sayılan ülkelerden birinde birlikte iş yaptığınız bir ortağınızın yerel rüçhanlı başvurusunu uluslararası platforma taşıyacak olursanız vekilinize söz konusu durumu hatırlatmanızda fayda var; zira eski sistemde yer alan geçici yönlendirme olanağı kaldırıldığından RO/101 formu ile yapılan yönlendirme tercihleri kesin ve geri dönülemez bir nitelik taşıyor. Peki ya özel olarak bir ülkeye, örneğin ABD'ye yönlendirme yapmak istemiyorsanız; bu durumda yapmanız gereken başvuru sırasında ya da daha sonra bir "notice of withdrawal" sunmak.

Diğer bir düzenleme ise uluslararası başvuru resmi ücretleri ile ilgili. Bilindiği üzere bugüne kadar gerçekleştirilen başvurularda ödenmesi zorunlu olan yönlendirme ücretleri yeni düzenleme ile kaldırılmış bulunuyor; şöyle ki, yönlendirme ücreti ve başvuru temel ücreti birleştirilerek "uluslararsı başvuru ücreti" adı altında tek kalemde ödenecek bundan böyle. Söz konusu ödeme başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılabilir.

PCT'deki en önemli değişikliklerden biri de "expanded search report" olacak. 1 Ocak sonrası dosyalanan başvurular için geçerli olmak üzere rüçhan tarihinden itibaren yaklaşık 16 ay sonra uluslararası araştırma otoritesi (ISA) tarafından düzenlenecek "expanded search report" patentlenebilirlik kriterleri üzerine sağlıklı bir fikir (written opinion) sağlayacak biçimde düzenlenecek. On sekizinci aya tekabül eden uluslararası yayın ise söz konusu "expanded search report"' içerisinde yer alan patentlenebilirlik kriterleri üzerine görüş (written opinion) kısmını içermeyerek, yalnızca klasik anlamda tarifname takımını ve uluslararası araştırma raporunu (ISR) kapsayacaktır. Başvuru sahibi söz konusu ISR ve written opinion'un eline ulaşmasını takiben söz konusu raporların iletim tarihinden itibaren üç ay ya da rüçhan tarihinden itibaren 22 ay sürelerinden hangisi daha geç doluyor ise o tarihe dek PCT Bölüm II talebi yapmak durumunda. Söz konusu talebin yapılmaması halinde ISR ve written opininon rüçhan tarihinden 30 ay sonra uluslararası büro (IB) tarafından "Patentlenebilirlik üzerine Uluslararası Ön İnceleme Raporu-Bölüm I" adı altında yayınlanacaktır. Burada hatırlatılması gereken çok önemli bir husus ise PCT Bölüm I uzatılmış 30 ay düzenlemesini onaylamamış 9 ofisin PCT Bölüm II girişi için eski 19 ay limitini hala dikkate alıyor olmasıdır. Söz konusu 9 ülkeyi patent vekilinizden sorunuz. Yukarıda söz edilen Bölüm II talebi ile birlikte PCT Madde 34 kapsamında değişiklik ve düzeltme yapma imkanınız saklı olmakla birlikte düzeltme yapmamanız ve uluslararası araştırma otoritesi (ISA) ile uluslararsı ön inceleme otoritesinin (IPEA) aynı otorite olması durumunda yeni bir "written opinion" hazırlanmayacaktır. Düzeltme yapmadan Bölüm II talebi yapmanın anlamı bu nedenle yerel evre girişini bazı ofisler nezdinde 30 aya uzatmak olanağı sağlamak olarak görülebilir. Eski PCT sisteminde yer alan IPEA için en az bir yazılı görüş sunma zorunluluğu (rule 66.4) Bölüm II talebi yapılması halinde uluslararası ön inceleme raporunun hazırlanması, incelemenin başlamasından itibaren 6 ay ya da rüçhandan itibaren 28 ay sürelerinden hangisi daha geç doluyor ise o tarihe tekabül eder. Bölüm II altında yapılan ön incelemeye ait "written opinion" ise 30. ayda yayınlanmaz. Uluslararası büro Bölüm II altında yapılan ön incelemenin varlığı durumunda söz konusu raporu, Bölüm II ön incelemesi yoksa ISA tarafından hazırlanan raporu 30 ay yerel evre girişi ile birlikte yerel ofislere iletir. Ancak yerel evreye 30 aydan daha erken girilmesi durumunda ilgili ofisler ön inceleme raporunun bir kopyasını IB'den talep edecektir. Söz konusu raporun kamuya açılma zamanı ise yerel hükümlere tabidir.

PCT reformuna ilişkin genel görüntüye son noktayı koymadan önce şunu da belirtmeliyiz ki RO/101 talep formunun hazırlanması sırasında bugüne dek bir zorunluluk olan tüm başvuru sahiplerine ilişkin tüm detayları sunma zorunluluğu kalktı ve yeni düzenleme uyarınca tek bir başvuru sahibi için söz konusu bilgilerin verilmesi yeterli kabul edildi.

Erkan SEVİNÇ (Avrupa Patent Vekili)
 
 
yukarı